World Class Google search from here

Wednesday, October 1, 2008

Koti Takar Kabin

Goto kal akta bangla film daklam Koti takar kabin. Tar kahini aj sunabo apnader. Majaj karap hola o kicu korar nei. ami jahatu dakhachi. apnara at list sunta hoba.

Razzak, Faruk, Sakib Khan & Nayikar num janina ovinito Koti takar kabin.

Kahini(Ami jakhan taka dakha suru korachi): Nauk, nayika ak e university ta pora. Tara sundor bon a gacha study tour a.Nayok nayikar pichu nilo. ora govir bon a duka galo. Adika 8 number moha bipod er history hoya gacha.tufan asbo. Jahaz nirapod duruta soriya niba.sobai back korlo.but,nayok ar nayika bad a.Hotat dakha galo nayika chora bali ta atka acha(Bapar ta bujlam na.nayok ka dakhachilam sob somoy nayikar pichon pichon). Gola porjonto duba gacha.ar aktu baki.ay somoy nayok visal dur thaka doura asa nayika ka udhar korlo.Er por aslo jor.Kiser sidor?er caya hajar gun sokti sali ay jor. Nayok nayika ke jora uriya niya jachilo gach er vitor diya o.but,nayok jahatu visal sokti sali purus,so gach er satha nayika ka badha kono mota rokha palo. adika nayika vija puro bok dakha jacha pray.nayok tokhon jama kula nayika ka diya dilo danda komata.

Jai hok,sundorbon thaka ber hoya ay utal momudro tara kathar nouka diya per holo. Ki ar kora jaba,jahatu nayok, nayika!

Er por galo bus er kacha.But,bondho.Dhanday nayika joma jacha.Bollo cholo hotel a cholo.Noyok jigas korlo ki porichoy dibo?Nayika bollo Husbant! & wife.

Nayok amon disti ta takalo,jano akhon e rastar modha nayika ka chuda suru korba.tar hotel a jauya porjonto tora soicha na.Ata amar kotha.film er meaning cilo valobasar disti.

Hotel room nilo. Er por ja hoy, hotat gundar akromon. Nayok er visal mara mari.Nayok er pata churi dukiya dauya hoy.Er somoy police asa. Gudader dora niya jay. Ar nayok ka hospital a niya jay. er por suru hoy prem. Lodka lodki type prem.
Adika dakha jay, Nayok raj rajjak, ar nayok faruk holo visal mastan. rajniti kora.2 jon dui jonar sotru. Faruk er chala holo Sakib Khan(Mul nayok), ar rajjak er maya holo Nayika.
Er por kayamot thaka kayamot er nokol kicu, ar kicu tripical bangla film er seen. Dui sotru er mara mari laga lagi. Nayikar bisas gatokota. dipjolar uposthiti. Nayikar mon fira. Sas por jonto modhur mil.

Kano holo Koti takar kabin?
Rajjak, faruk ka jobdho korar jonno 5 koti taka kabin chay tokhon e.Kintu sai muhurta 5 koti taka dauyar obosta faruk er chilo na!
Sokol er kacha request, flim ta dakban & nijar nok nija katban!

No comments: